Znajdź rotametr standardowy

Medium
Typ
Zawór
Wartość przepływu
Pokaż
Zakres przepływu ?
- Pokaż

Oblicz przepływ równoważny (dla gazów)

Wybierz gaz lub podaj jego gęstość względną

Gęstość względna
Q1 - przepływ rzeczywisty Nl/min ?
Ciśnienie bar(g) ?
Q2 - przepływ równoważny Nl/min ?
Temperatura °C ?

Faktor (Q1/Q2)
Znajdź rotametr standardowy dla wartości przepływu Q2