znajdź rotametr standardowy ?
medium ?
typ ?
zawór ?
wartość przepływu ?

znajdź

zakres przepływu ?

 - 
znajdź

znajdź rotametr niestandardowy ?
nazwa gazu ?
gęstość gazu ?
ciśnienie bar(g) ?
temperatura °C ?
przepływ Q1 ?

przepływ Q2 ?

 
oblicz przepływ
ask for rotometer
txt_wyslij_zapytanie_txt

more
multimedia
multimedia

więcej »»»